Gå med i Student Node

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter som gymnasieminister?

Som gymnasieminister arbetar jag med att skapa en jämlik utbildning i världsklass. Vi vill också framförallt investera i och se till att utbildningar ska leda till jobb. Det handlar framförallt om att investera i bristyrkesutbildningar.

Hur kan arbetsmarknaden se ut om 10-15 år?

Arbetsmarknaden växer så det knakar. Det innebär att det idag finns över 100 000 lediga jobb och många av jobben kräver yrkesutbildningar. Vi har en allvarlig situation på arbetsmarknaden och kommer jobba mer med yrkesutbildningar, även för vuxna.

Vad är ditt tips för att lyckas i karriären som ung och driven student?

Informera dig om hur arbetsmarknaden ser ut och vad som behövs. Det är viktigt att du gör saker under studietiden som att ha deltidsjobb eller arbeta ideellt med något. På det personliga planet behöver du ta egna initiativ för att få saker gjorda, då kommer du enklare bli anställd.

Hur ska Sverige lyckas inom bristyrkena?

Det är viktigt att vi har en arbetsmarknad som satsar både på en kunskapsutveckling och en yrkesskicklighet så som svetsare, snickare, byggare, barnmorskor och sjuksköterskor. Just sjuksköterskor finns en enorm efterfrågan på och vi tror att det måste ske drastiska förändringar, kanske behöver utbildningen bli en yrkesutbildning för att få fler.

Räcker inte Svenska som språk för alla som kommer hit?

Svenskan är grunden även om Engelskan blir mer och mer viktigt i många branscher. Inom exempelvis Tech- och startup-scenen pratar väldigt många engelska. De behövs sådana branscher som tar in Engelsktalande eftersom dessa personer kan bidra till att göra Sverige bättre.

Vi har en världsunik chans att attrahera globala talanger till oss eftersom vi är bäst i hela EU på Engelska som andraspråk. Det är ett stort erkännande för det svenska skolsystemet och vår relation till Engelskan genom TV, musik och datorspel med mera.

Hur är work/life balance ut om 10 år?

Vi har ett läge med ytterligheter. Många jobbar ihjäl sig och många sitter tvärtom i långarbetslöshet. En gemensam lösning för båda dessa ytterligheter vore att föredra.

Hur ser framtiden ut för studenter?

Framtiden är ljus. De för bättre jobbchanser och högre lön i snitt än andra. Det är Sveriges framtid för att vi ska vara en kunskapsnation även framöver.

Gå med i Student Node