SVENSKA

Integritetspolicy för Student Node

Den senaste och därmed aktuella versionen av Integritetsplicyn är högst upp och har det högsta versionsnumret. Till vänster syns också vilket datum som respektive Integritetspolicy trädde i kraft.

2020-07-01 version 2.2 (aktuell) 2019-01-01 version 2.1 2017-06-30 version 2.0

Användarvillkor för Student Node

Den senaste och därmed aktuella versionen av Användarvillkor är högst upp och har det högsta versionsnummret. Till vänster syns också vilket datum som respektive Användarvillkor trädde i kraft.

2020-07-01 version 2.2 (aktuell) 2019-01-01 version 2.1 2017-06-30 version 2.0

ENGLISH

Privacy Policy Student Node

The latest and thus current version of the Privacy Policy is listed first and has the highest version number. The date the respective Privacy Policy came into force is shown to the left

2020-07-01 version 2.2 (current) 2019-01-01 version 2.1 2017-06-30 version 2.0

Terms of Use for Student Node

The latest and thus current version of the Terms of Use is listed first and has the highest version number. The date the respective Terms of Use came into force is shown to the left.

2020-07-01 version 2.2 (current) 2019-01-01 version 2.1 2017-06-30 version 2.0

Terms of Use for Admins in the IT-platform for career fairs / events

The latest and thus current version of the Terms of Use is listed first and has the highest version number. The date the respective Terms of Use came into force is shown to the left.

2023-01-01 version 1.0 (current)

Do you have any questions regarding data or GDPR?

Email:

dataskydd@studentnode.com