Gå med i Student Node

Sammanfattning av förberedelse av din speedintervju

  • Förberedelse är A och O! Var förberedd!
  • Öva tillsammans med någon
  • Betona dina bästa egenskaper
  • Ge ett positivt helhetsintryck
  • Lär dig av både dina misstag samt framsteg

Förberedelse är A och O! Var förberedd!

Ta reda på lite fakta gällande vilka företag som kommer att vara på plats eller hur många som deltar.
Vad kan du göra på för att öka dina möjligheter att sticka ut i mängden? Hur länge varar intervjun?

Planera i förväg för att slippa överraskningar under speedintervjun.

Öva tillsammans med någon

Din speedintervju kommer att gå snabbt. Därför är det viktigt att du tränar på att övertyga snabbt.
Öva med en vän som kan ge dig konstruktiv återkoppling.

sa-lyckas-du-med-en-speedintervju

Är du någon som ordnar speedintervju? I så fall kontakta oss via vår IT-portal för mässor så hjälper vi er!

Betona dina bästa egenskaper

Använd dig av USP, Unique Selling Proposition för att sticka ut ur mängden genom att ta reda på dina bästa egenskaper och fokuserar på att nämna de på intervjun. Du ska marknadsföra dina bästa sidor, se även till att de hörs, syns samt märks.

Ge ett helhetsintryck

Ditt kroppsspråk är essentiellt vid både distans- samt fysisk speedintervju. Visa ett intresse genom att ha en positiv inställning och hålla ögonkontakt.

Lär dig av både dina misstag samt framsteg

Sträva alltid efter att bli bättre! Det är bra om du har en god självkännedom och är medvetent at om vad du gjorde för fel eller bra.

Lär dig mer om hur du ska sticka ut på en digital intervju!

Gå med i Student Node