Gå med i Student Node

Detta är en intervju med vår partner BillerudKorsnäs. Under ett föredrag hos dem lysssnade vi på deras fantastiska arbete inom hållbarhet och kunde inte låta bli att intervjua Louise Wohrne, Sustainability developer, på BillerudKorsnäs.

Varför började du jobba på BillerudKorsnäs?

När jag pluggade tyckte jag att det verkade tråkigt med pappersindustrin men när jag hörde talas om BillerudKorsnäs och hur de ville utmana mer konventionella material som är sämre för miljön så blev jag väldigt intresserad, det är inte alls en tråkig bransch, tvärtom! Jag började där 2011 som trainee efter min utbildning till civilingenjör i bioteknik på KTH och på den vägen är det, idag har jag tjänsten som Hållbarhetsutvecklare.

Hur arbetar ni idag med hållbarhet?

BillerudKorsnäs vill minimera vår negativa påverkan och samtidigt maximera vår positiva påverkan. Att arbeta med en ansvarsfull värdekedja är grunden och utöver det så vill vi skapa värde för våra kunder och vara en del i omställningen till ett biobaserat och hållbart samhälle. Minskar vi miljöpåverkan från våra egna produkter så minskar det även påverkan från våra kunders produkter, och dessutom vill vi ge dem kunskap om fördelen med biobaserade förpackningslösningar jämfört med fossila. Det gör att våra partners kan kommunicera detta, en stor affärsnytta även för dem. På så sätt ser vi till att alla blir inblandade och att värde tillförs i hela samhället, hållbarhet är mer än bara de utsläpp som sker vid produktionen!

Har ni någon process för att se vad ni vill bli mer hållbara inom?

Ett exempel är när vi gör livscykelanalyser, då ser vi var i kedjan en produkt har störst påverkan, vilket är till hjälp när vi ska utveckla vårt arbete. Vi har även anslutit oss till Science Based Targets, och kommer att sätta ännu mer ambitiösa mål på klimatområdet än de vi har idag, både för direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Idag använder vi 97,6% biobränslen inom produktion och vi har en vision om fossilfri produktion, så vi har höga ambitioner vilket är otroligt roligt.

Louise Wohrne om hållbarhet - "Vi är världsledande inom företagsåtgärder mot klimatförändringen"

Louise Wohrne om hållbarhet – ”Vi är världsledande inom företagsåtgärder mot klimatförändringen

Ni verkar göra mycket, lyckas ni nå ut med allt ni gör?

Vi kan bli ännu bättre på att kommunicera hur vi jobbar och det finns ett behov hos företag att bli bättre på hållbarhet. Det är viktigt för oss att vara transparenta och trovärdiga och BillerudKorsnäs har uppmärksammats för våra prestationer av externa parter som CDP, vilket är en bra grund för kommunikation. Eftersom vi är ledande på klimatområdet gagnar det oss mycket att också då förmedla vad vi gör och det tycker jag att vi blivit mer framgångsrika på senaste tiden.

Har du ett enkelt hållbarhetstips som man kan leva upp till direkt?

Absolut, du vet när du ska handla mat i en matbutik, då kan du välja mellan en plastkasse och en papperskasse. Visste du att plastkassen har dubbelt så höga koldioxidutsläpp än papperskassen? Dessutom är plastkassen mycket värre om den hamnar i naturen, det tar flera hundra år innan den bryts ner. Vill du ha en soppåse så köp de tunna på rulle istället, då går det åt mindre material.

Kan vem som helst jobba med hållbarhet, även om man har en annan utbildning?

Hållbarhetsområdet är brett och olika kompetenser behövs, det är viktigt med engagemang och så tror jag att det är en fördel om man ”kan” företaget eller industrin man arbetar inom. Det är fantastiskt roligt och givande att arbeta med den här typen av frågor!

Gå med i Student Node