Gå med i Student Node

Kärsti Kämpe och Amanda Näsman som är med i Student Nodes nätverk studerar femte året industriell ekonomi på KTH och berättar om deras resa, ger studietips, förklarar vad de söker hos en attraktiv arbetsgivare samt berättar lite om deras masteruppsats som de också behöver lite hjälp med, se länken i slutet eller klicka direkt här

5:e året industriell ekonomi på KTH

Anledningen till att de valde industriell ekonomi på KTH var för att få en teknisk utbildning och samtidigt få koll på hur företag fungerar, kombinationen var viktig. Frågan är hur de klarat av alla dessa år på KTH. Tipsen de ger är att du bör sätta mål både på kort och lång sikt samt följa dem. Rent konkret kan det handla om att sätta upp pass på 45 minuter där du bestämmer dig för vad du ska göra och ser till att följa planen så gott det går. Då får du en bra disciplin och förstår om du ligger i fas eller inte inför kommande tentor.

Vad söker de hos en bra arbetsgivare?

Vi passar på att fråga vad de egentligen söker hos en attraktiv arbetsgivare. Vad vill de egentligen ha? Det första som de nämner är att företagskulturen och värderingarna är superviktiga och ska genomsyra hela organisationen. Det ska vara en öppen och ödmjuk kultur där man verkligen lyfter upp varandra och inte stjälper varandra. Min tolkning av att företagskultur och värderingar ska ”genomsyra hela organisationen” återspeglar hur viktigt det är att vad som sägs utåt på mässor, event, annonser, sociala medier och andra kanaler också stämmer överens med verkligheten för att talanger som Amanda och Kärsti ska sluta direkt. Därför bör du som student se till att träffa personerna som jobbar på de olika företagen på riktigt och du som arbetsgivare måste verkligen se till att just kultur och värderingar på pappret också stämmer med verkligheten.

Gå med i Student Node