Gå med i Student Node

I samarbete med Skandia fick jag äran att träffa Johan Clausén som är CIO, riktigt kul! Vi satte oss för att ta en fika och då berättade han många spännande saker. En av de första sakerna jag frågar Johan är hur han själv egentligen är inblandad i arbetet med employer branding och att attrahera IT-kompetens.Johan: – ”Jag pushar HR och oss själva med kravställning och det som behöver göras för att attrahera de medarbetare vi behöver. Lever vi upp till vad vi säger och hur vi profilerar oss? Säger vi att vi är bäst på något så vill jag att vi ska vara det också”.

Vad är ditt jobb på Skandia som CIO, egentligen?

Jag ansvarar för IT-leveransen till hela koncernen. Det handlar framförallt om drift, förvaltning och affärsutveckling, som inkluderar ny funktionalitet i plattformar och digitala kanaler. Det är ett spännande jobb och inom den finansiella sektorn har IT hög status. Konkurrensen är stor vilket gör att vi hela tiden måste leverera ut ny funktionalitet. Som CIO på Skandia blir det mest strategiska och taktiska frågeställningar, men jag har en bakgrund som utvecklare och tycker om att dyka ner i operativa frågor. Det tror jag är en fördel då jag har förståelse för vad alla gör och hur de olika arbetsuppgifterna hänger ihop. De strategiska och taktiska frågeställningarna är oftast tillsammans med verksamhetens och utifrån deras krav.

Hur mycket IT-kompetens behöver ni egentligen i år?

Vi ska rekrytera, på IT-sidan, upp emot 90 personer i år och har redan rekryterat fler än hälften. Så vi kommer förhoppningsvis att nå målsättningen. Det vi framförallt behöver är arkitekter och utvecklare. Vi jobbar främst i .net men även i Cobol där det är svårare att hitta kompetens idag. Därför har vi startat en egen Cobol-skola där vi skolar om utvecklare till Cobol-utvecklare.

Hur gör ni för att få in IT-kompetens?

CV:n i all ära, men det är först när man träffar någon som man känner om det kan bli bra för båda parter. Att delta på olika events kan vara första steget i rekryteringen av juniora utvecklare/studenter. När vi väl är i kontakt med studenter har vi personer från vårt företag som jobbar med liknande saker som de vi vill rekrytera. Det betyder att vi skickar utvecklare om vi vill rekrytera utvecklare. Då får man lära känna sina framtida kollegor och våra medarbetare kan då vara med och känna av vilka som skulle kunna fungera bra i teamet.

Vi har varit med och arrangerat events där vi bjudit in tech-studenter till vårt kontor för att lyssna på intressanta föreläsare och berätta kort om oss själva. Jag tror det är viktigt att man inte kör det där ”rå-säljet” om varför man är en så magisk arbetsgivare, det är många som vill höra verkligheten och inte det som företaget bara drömmer om att man är.

Vi har också tipspeng för rekryteringar. Det gör att vi får bra rekommendationer, det är ju ingen som vill ge en dålig rekommendation eller rekommendera en kompis till att börja på Skandia om vi inte är bra. Självklart gör vi mycket mer än detta men när vi pratar ”träffa studenter” som ni på Student Node jobbar med är det detta jag tänker på först.

Behålla IT-kompetens… det är utmaning nummer två. Hur lyckas ni med det?

Jo precis, det är alltid en utmaning. Varje månad gör vi en enkätundersökning som jag kallar för ”Temperaturkoll IT”, den skickar jag ut till alla på IT där vi frågar hur bra man trivs, om man skulle rekommendera Skandia, om man är nöjd med balansen mellan fritid och arbetstid med mera. Det fungerar väldigt bra eftersom vi får många mätpunkter istället för om man gör en stor undersökning en gång per år. Utifrån den feedbacken kan vi se förändringar snabbare och agera på dem. Jag tror att många underskattar vikten av att ha medarbetare som trivs bra. Då har man en högre benägenhet att stanna kvar och även att rekommendera oss som arbetsgivare.

Gå med i Student Node