Gå med i Student Node

Förändringsledning kan få många kännas som en storm som kommer. Vi fick äran att ha Martin Svanström på besök hos oss i villan på SU där vi har vårt kontor. Vi ställer frågor om hur han som jobbat med IT och förändring i stora organisationer som just Ericsson och Trafikförvaltningen där han jobbar nu. Han har varit kommersiellt ansvarig för marknadsenheten för Nordostasien på Ericsson och just nu driver han ett projekt för att implementera nya IT-system för att stödja färdtjänst och sjukreseverksamheten.

”I den perfekta av världar har allt lagts upp från början och alla är med på förändringsresan innan ett projekt startar, allt är förankrat. Men det är väldigt sällan så. Jag har faktiskt aldrig varit om det. Det blir aldrig perfekt och saker förändras över tid.”

Förändringsledning – tre heta tips från Martin

  •  Se till att allt är så förankrat som möjligt. Det går inte att förankra förändringar på ett perfekt sätt, men det går att göra en intressentanalys och se vilka människor och avdelningar som blir berörda. Vad i din förändring kan påverka dem positivt och negativt? Har ni några mål som är gemensamma så att ni kan jobba i samma riktning när förändringsprojektet startar?
  • Om (när) motståndet kommer – förstå varifrån det kommer innan du bemöter det. Handlar det om ett personligt motstånd mot dig? Handlar det om att det inte finns en tydlig, eller oftast – gemensam målbild? Du måste göra en bra analys kontinuerligt, det är viktigt att få med alla på resan så att så mycket som möjligt kan tillföras till projektet.
  • Skapa bra kommunikationskanaler: Se till att fånga frågor och funderingar från verksamheten för att lyckas med förändringsledning. Vi jobbar agilt med Scrum och har scrumboards och standups där vi delar med oss av våra tankar. Det blir ett forum för personer som jobbar på olika avdelningar att faktiskt träffas och prata med varandra. Det skapar mer tillit till varandra och en öppen kommunikation vilket är viktigt i förändringsprojekt då det innebär osäkerhet i sig.

Förändringsledning i IT-projekt kräver att du jobbar agilt.
Exempelvis med en Scrum-board.

Är du intresserad av att lära dig mer inom ledarskap? Här kan du läsa om några bra boktips!

Gå med i Student Node