Gå med i Student Node

Hur blir du en bra medarbetare på din nya arbetsplats? Vi intervjuar HR-chefen Andrea Brönnegård på PlantVision. De jobbar med IT-lösningar och automatisering med mera så att Sveriges industrier ska kunna producera mer smarta och hållbara lösningar och är vana med att rekrytera in många nya medarbetare.

En bra medarbetare:

Alla individer har olika sätt att kommunicera på och det är viktigt att anpassa sig efter situation. Det är viktigt att:

  • Läsa av gruppen
  • Se dina egna styrkor och svagheter
  • Hitta rätt företag för dig

Läs av gruppen

Läs av gruppen! Vad är det här för människor? Vad är det här för plats? Hur ska jag kommunicera för att nå ut med mitt budskap bra? Läs av gruppen bra i början och var lyhörd och gå in med en ödmjukhet så att du förstår hur gruppen fungerar och vad som är ”do” and ”don’ts”. Du ska aldrig förminska dig själv eller glömma bort vem man är. Det är inte alls det som detta handlar om utan att man läser av situationen och förstå andra.

Bild med Andrea på PlantVision som berättar om hur du blir en bra medarbetare.

Så blir du en bra medarbetare.

Se dina egna styrkor och svagheter

Någon som kan se sig som säljande, driven och målmedveten kan på en viss arbetsplats i en viss grupp där man INTE är det, uppfattas som pushig, pådrivande och arrogant. Så det är viktigt att ha en bra självinsikt så att man vet vem man är och i vilken kultur man passar in i. Då kan man välja arbetsplatser där ens egna värderingar och drivkrafter passar in på arbetsplatsen man hamnar. Man är inte samma person som när man är 20 år och 30 år, så man förändras också. Därför är det viktigt att hela tiden fortsätta utvecklas, det är inte något man gör en gång och sen är man klar.

Hitta rätt företag för dig

Det är viktigt att du själv använder rekrytringsprocessen på ett bra sätt. Ta vara på att den också är till för dig! Du ska kontrollera att du känner att du faktiskt skulle trivas och passar in, det är inte bara du som ska blir ”utfrågad”. Kultur och värderingar är inte något som bara sitter på ett papper, fråga hur du förväntas vara, hur man lyckas på företaget du är på så att du förstår vad som förväntas av dig.

Gå med i Student Node