Gå med i Student Node

Vi fick besök av Jhonatan Ceballos som berättade om hur artificiell intelligens (AI) kan användas i din organisation. Är du intresserad av vad AI är, hur du får nytta av den och hur du lär dig mer om ämnet? Då ska du kolla in videon med Jhonatan Ceballos från Acando som berättar hur de jobbar för att hjälpa organisationer lyckas.

Jhonatan Ceballos, AI-consultant @ Acando berättar om AI och ML.

Jhonatan Ceballos, AI-consultant @ Acando berättar om AI och ML.

Vad är Artificiell Intelligens och vad används det till?

AI, Artificiell intelligens, är intelligens som uppvisas av maskiner. Metoder som är vanliga för närvarande är statistiska metoder, beräkningsintelligens och traditionell symbolisk AI. Det som Jhonatan på Acando berättar om är just hur statistiska metoder och beräkningsmodeller kan hjälpa oss göra ”predictions”, dvs förutsäga framtiden, för företag. Ett tillämpningsområde idag är exempelvis att titta på den data som företag redan historiskt har kring alla möjliga variabler. Det kan vara försäljning (antal kunder; antal produkter; priser), resurser (antal säljare, antal anställda, antal specialister, budget) eller andra externa faktorer som politik, konjuktur, legala faktorer och liknande. Allt detta kan bakas samman till ett AI-program som då kan räkna ut hur framtiden kan komma att se ut med en viss sannolikhet utifrån hundratals olika variabler och deras värden. Detta är ett tillämpningsområde som pratas om idag… men många inom AI säger att man inte ens har tittat ovanför vattenbottens stenar om man inte inser vilka andra fantastiska (eller fasansfulla) saker som AI kan bidra med till världen.

Vad är viktigast för att kunna tillämpa artificiell intelligens?

Jhonatan berättar att, åtminstånde inom hans område av AI som handlar om att förutsäga framtiden eller få kännedom om vilka hot som är viktiga att undvika, så är en bra strukturerad data grunden till allt. Om du inte har en strukturerad data på historiska händelser, kunder och liknande. Då har du ingenting att jobba utifrån.

Jhonatan berättar om artificiell intelligens.

Jhonatan berättar om artificiell intelligens.

Hur lär du dig mer om artificiell intelligens?

  • Se till att ha strukturerad data. I Sverige har vi lyxen att kunna tanka ner data från SCB (utan kostnad). Utifrån den kan du leka väldigt mycket mycket och göra olika typer av ”predictions” på hur saker kan förändras. Detta är självklart bara grunden till att ens böra med AI. Men gillar du inte data, då kommer det blir svårt med AI. För allt handlar om att göra bra modeller för att programmet man skapar ska kunna förstå hur saker utvecklas.
  • Använd dig av befintliga AI-system för att se hur de fungerar och möjligheterna man kan använda AI till. Ledarna inom AI anses idag vara IBM, Google, Facebook, Apple, Baidu och Microsoft. Jhonatan nämner Googles och Microsoft system som du kan använda:
    • Googles TensorFlow som kan installeras. Tensorflow finns redan som ett användarvänligt bibliotek, TensorFlow.js!
    • Microsoft Azure kan man skapa ett gratiskonto på som räcker ett år. Det är inte bara analyser som sker där som du märker, det är ett helhetskoncept för att också testa och distribuera företagsappar samt skapa anpassade mobilmiljöer.
Gå med i Student Node